۳۸ هنچار شکن در تنگ براق دستگیر شدند


تابناک فارس به نقل از ایرنا: سرهنگ مراد صارمی در باره به خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی گیاهان با کارگیری از نیروهای عملیاتی طی ۲ روز در مناطق تفریحی به ویژه تنگ براق این شهرستان اجرا شد.
وی هدف از اجرای‌های ارتقای امنیت اجتماعی را با قاطع پلیس با طرح ماموریت و قصد ایجاد مزاحم سلب امنیت را برشمرد و گفت: مدیریت از هر نظر مقابله با دیگر هنجارشکنی احتمالی را دارند.
فرماندهی مدیریت اقلید افزود: نتایج اجرای این طرح توقیف ۱۸ دستگاه خودرو متخلف و دستگیری ۳۸ نفر از افرادی بود که با ایجاد سر و صدا و حرکات خلاف شرع برای مناطق تفریحی مزاحمت می‌کردند.
صارمی اظهار داشت: چندین مورد مشکوک و مزاحمت را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند و نیروی انتظامی از آمادگی لازم تا با انجام این طرح‌ها باعث افزایش احساس امنیت موجود می‌شود.