۵ کشته، از جمله افسر خارج از وظیفه، در حالی که مرد مسلح به محله رالی می زند – نیویورک تایمز


  1. ۵ کشته، از جمله افسر خارج از وظیفه، به عنوان مرد مسلح در محله رالیمجله نیویورک تایمز
  2. تیراندازی در کارولینای شمالی ۵ کشته برجای گذاشت، از جمله افسر پلیس خارج از وظیفه. مظنون در بازداشتاخبار فاکس
  3. مظنون تیراندازی فعال در رالی، کارولینای شمالی “محدود” شد | LiveNOW از FOXLiveNOW از FOX
  4. تیرانداز فعال Raleigh Hedingham Old Milburnie Neuse River Greenwayاخبار WRAL
  5. پلیس می گوید پنج نفر در تیراندازی در رالی، کارولینای شمالی کشته شدندCNN
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید