۷ گزینه نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری امروز ریشی سوناک وزیر پیشین دارای ۱۰۱ رای، پنی موردانت وزیر اسبق دفاع ۸۳ رای، تام توگندهات رئیس کمیته امور خارجی ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای، سوئلا بریورمن دادستان پیشین ۲۷ رای و کامی بادن معاون پیشین نخست وزیر. وزیر در امور زنان ۴۹ رای آوردند.