SpaceX اکنون یک ماهواره رصد زمین را برای ایتالیا در روز یکشنبه پرتاب خواهد کرد (بله، می توانید آن را به صورت زنده تماشا کنید)


یادداشت سردبیر برای Jan. 29: اسپیس ایکس پرتاب ماهواره FM2 نسل دوم Cosmo-SkyMed برای ایتالیا را زودتر از یکشنبه، ژانویه به تعویق انداخت. ۳۰، ساعت ۶:۱۱ بعد از ظهر به وقت شرقی (۲۳۱۱ GMT) به دلیل آب و هوای بد.


اکنون انتظار می رود که اسپیس ایکس یک ماهواره ایتالیایی رصد زمین را زودتر از یکشنبه (۳۰ ژانویه) دو روز دیرتر از زمان برنامه ریزی شده به دلیل آب و هوای بد به فضا پرتاب کند، و شما می توانید پس از بلند شدن، آن را به صورت زنده در اینجا تماشا کنید.