u فنلاند می گوید: (2018) تغذیه


نظرات در مورد اشتراک تغذیه ؛

خوب – بر اساس دانش شما و شامل استناد به منابع مورد بررسی همکاران. بحث یک تبادل مدنی و قابل مشاهده در خود علم است و از اظهارنظر درباره دیگران اجتناب می کند

مالوس – از اصول کلی ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، هیچ منبع یا شکایات بدون مشخصات استفاده می کند. بیشتر از همه ، اینها در پایه علم ضعیفی که بر مبنای بحث است ، بوجود می آیند. بله ، در مورد بحث

زشت – (حذف و ممنوعیت قلمرو) شامل ترول ، حمله/خصومت/خصومت با افراد یا گروه ها ، خرد کردن ، رفتار جنسی ، رد تمام علوم یا هرگونه توطئه تحقیقاتی/علمی است.

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه زشتی را گزارش دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *