UFC 280: اولیویرا در مقابل ماخاچف


پتروسیان در هر سه راند از بین این دو نفر فعال تر بود و پرتاب و فرود با حجم و کارایی بیشتری نسبت به دابسون که تا حد زیادی تک نفره پرتاب می کرد. در حالی که ارمنی یک بریدگی کوچک روی خط ابروی خود و یکی زیر چشم خود داشت، او به وضوح مبارز موثرتر از این دو در تمام طول مدت بود، و داوران همه موافق بودند.

حالا ۲-۱ در UFC و ۷-۲ در مجموع، این پیروزی پتروسیان را به عنوان یک رقیب خوب در دسته میانی وزن معرفی می کند، در حالی که دابسون در داخل هشت ضلعی به ۰-۲ سقوط می کند. | کارت های امتیازی رسمی