آیا می توان اندازه گیری پروتئین/چربی را بر اساس درصد تعیین کرد؟ : غذایی


من فقط از این قطعات گاو به عنوان مثال استفاده می کنم ، زیرا قبلاً آنها را دارم. اگر بدانم که قلب گوشت گاو 82٪ پروتئین و 18٪ چربی وزن دارد ، آیا فقط از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در قلب 1oz گوشت گاو استفاده می کنم؟ در مورد سایر سکته ها/قسمتهای دیگر نیز … اگر ریه های گاو را 86.5 درصد پروتئین ، 13.5 درصد چربی می دانم ، آیا می توانم وزن ماکروها را تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه هایی از نحوه برخورد است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *