برچسب تغذیه در کیسه جو خشک 12 گرم فیبر برای 1/2 فنجان می گوید. آیا بعد از پخته شدن جوشانده یا خشک می شود؟برچسب تغذیه ای در یک کیسه جو خشک می گوید: 1/2 فنجان 12 گرم فیبر می دهد.

من 1/4 فنجان جو خشک را در آب پختم و به 1 فنجان رساندم

آیا او 6 گرم فیبر یا بیست و چهار گرم فیبر به من می دهد؟

ارسال شده توسط /u /lobster455
[comments]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *